ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Το Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου λειτουργεί από το 2020 και έχει χαρακτήρα ερευνητικό. Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών του Δ.Π.Θ. με έδρα την Κομοτηνή και δεν χρηματοδοτείται επί του παρόντος.

 

 

 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ανακοινωσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

el
Scroll to Top