ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Εργαστήριο Μελέτης, Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής διαλέκτου έχει υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τους εξής επιστημονικούς φορείς:

University of Cambridge, Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics (https://www.mmll.cam.ac.uk).

el
Scroll to Top